YRONS 17 – A new hope

At the call of the Founder, groups of a handful Jedi and Padawans gathered
in a central corner of the galaxy far, far away, in the Jedi Temple of Eötvös, to share their rich knowledge of the Good Side of the all-pervading Force and of Communication.
Although they came from many different places, they were again on excellent terms,
gaining a wealth of new knowledge and experience with the assistance of local Jedis and Padawans, merchants, Guardians and Viceroys.

Empowered by their abilities and enriched by midiclorians,

they also put their faith in future meetings and adventures in other parts of the Galaxy.
Thanks to all Benefactors and Benevolents who contributed to the success!
Despite the machinations of the Dark Side, we look forward to the follow-up!

May the YRONS be with you next year!

YRONS 17 – Egy új remény

Az Alapító hívására Jedik és padawanok maroknyi csoportjai gyűltek össze a messzi-messzi Galaxis
egy központi zugában, az Eötvös Jedi-templomban, hogy megosszák egymással szerteágazó tudásukat a mindent átjáró Erő és a Kommunikáció jó oldaláról.

Bár sokfelől érkeztek, ezúttal is kiválóan szót értettek egymással, rengeteg új Tudásra és tapasztalatra
tettek szert a helyi Jedik és padawanok, kereskedők és helytartók segítségével. Képességeiket
megerősítve, midikloriánokban gazdagon hitet tettek a találkozók és kalandok jövőbeli folytatásában is a Galaxis más szegleteiben.

Köszönet minden Jótevőnek, akik hozzájárultak a sikerhez!
A Sötét oldal ármánykodásai ellenére várjuk a folytatást!

Az YRONS legyen Veletek jövőre is!


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *